top of page

תקנון

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת צער בעלי חיים ברחובות ע"ר 580088987 (להלן: העמותה).

תרומתכם תסייע לקידום מטרות העמותה: שימור ותפעול בית המחסה לכלבים ברחובות והמרפאה הווטרינרית של העמותה.

העברת תרומה דרך האתר מהווה מתן הסכמה בהתאם לתנאים המפורטים מטה:

  1. עמותת צער בעלי חיים ברחובות מאפשרת לתרום כספים באמצעות אתר זה לטובת פעילותה בהתאם לשיקול דעתה.

  2. מסירת פרטים כוזבים עלולה להיחשב לעבירה פלילית ומנוגדת לכללי אתר זה.

  3. התורם מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

  4. תורם רשאי לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מהיום שתרם. החיוב יבוטל בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

  5. העמותה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח ופרטי האשראי לצד ג.

  6. לאחר התרומה, תשלח לתורם קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה במערכת.

  7. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

  8. העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, התורם מאשר כי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.

  9. העמותה רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

  10. אכיפתו של תקנון זה או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים.

אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה.

bottom of page